Váš nákupný košík

Zavrieť

Váš nákupný košík je prázdny.

Prihlásiť sa

Zavrieť

Súhlasím s prijímaním opakovaného automatizovaného marketingu prostredníctvom textových správ prostredníctvom systému automatického telefonického vytáčania. Súhlas nie je podmienkou nákupu. STOP pre zrušenie, HELP pre pomoc. Môžu sa účtovať poplatky za správy a dáta. Zobraziť Zásady ochrany osobných údajov a TOS.

Ochrana osobných údajov

úvod

Sme odhodlaní chrániť súkromie návštevníkov našej webovej stránky a používateľov služieb.

V celej tejto politike sa „my“, „nás“ a „náš“ vzťahuje na Bikerringshop.

„Používateľ“ označuje fyzickú osobu, právnickú osobu, spoločnosť, partnerstvo alebo korporáciu, okrem iného, ​​ktorá si prezerala, používala alebo navštívila webovú stránku.

Naše služby na stránke https://www.bikerringshop.com/ podliehajú zásadám ochrany osobných údajov tohto Vyhlásenia (ďalej len „webová stránka“). Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť pravidlami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov, keď navštívite túto webovú stránku.

Ak nesúhlasíte, nepoužívajte ani nenavštevujte našu webovú stránku.

Používanie vašich osobných údajov

Môžeme zhromažďovať a/alebo spracovávať informácie z vášho online nakupovania a z účtu, ktorý si vytvoríte prostredníctvom našej webovej stránky. Toto sú jediné „údaje o používaní“, ktoré zhromažďujeme a môžu zahŕňať, bez obmedzenia, vašu IP adresu, geografickú polohu, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy a navigačné trasy webovej stránky, ako aj informácie o čase, frekvencii, a vzor vášho používania služby, môžu byť zahrnuté v údajoch o používaní Ako právny základ pre toto spracovanie slúžia naše oprávnené záujmy, vrátane sledovania a zlepšovania našej webovej stránky a služieb.

Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri využívaní našich služieb („údaje o službách“). Údaje služby môžu zahŕňať informácie o časovej osi vašich aktivít na našej webovej stránke, rôzne otázky, ktoré môžu byť pre používateľa užitočné. Údaje o službách môžu byť použité na účely správy našej webovej stránky, predstavovania nákladov za naše služby, vykonávania akýchkoľvek zakúpených úloh, zaručenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, uchovávania záloh databázy a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to plnenie zmluvy medzi vami a nami a prijatie opatrení na vašu žiadosť na uzavretie takejto zmluvy.

Môžeme nakladať s akýmikoľvek vašimi osobnými údajmi uvedenými v týchto zásadách, ak je to potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už na súde alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a uplatňovanie našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv iných osôb.

Akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto zásadách môžeme použiť, ak je to potrebné na účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík alebo prijímania odborných rád. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, konkrétne primeraná ochrana nášho podnikania pred nebezpečenstvami.

Okrem konkrétnych zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životné záujmy inej právnickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť, ak je to potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už na súde alebo v správnom či mimosúdnom konaní.

Keďže používame Shopify na prevádzkovanie nášho elektronického obchodu a Facebook na propagáciu obchodu, používame funkciu zdieľania zákazníckych údajov Shopify a Facebooku, ktorá využíva rozhranie Conversion API, ktoré zdieľa údaje priamo zo serverov Shopify s Facebookom. To znamená, že údaje nemôžu byť blokované blokovačmi reklám. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku a Shopify.

Textový marketing a upozornenia: Zadaním svojho telefónneho čísla do pokladne a inicializáciou nákupu, prihlásením sa na odber prostredníctvom nášho formulára na odber alebo kľúčového slova súhlasíte s tým, že vám môžeme posielať textové upozornenia (na vašu objednávku vrátane pripomenutí opusteného košíka) a textový marketing. ponúka. Textové marketingové správy prekročia hodnotu [INSERT A NUMBER] za mesiac. Beriete na vedomie, že súhlas nie je podmienkou akéhokoľvek nákupu. Ak sa chcete odhlásiť z prijímania textových marketingových správ a upozornení, odpovedzte STOP na akúkoľvek mobilnú správu odoslanú od nás alebo použite odkaz na zrušenie odberu, ktorý sme vám poskytli v ktorejkoľvek z našich správ. Rozumiete a súhlasíte s tým, že alternatívne metódy odstúpenia, ako je použitie alternatívnych slov alebo žiadostí, sa nebudú považovať za primeraný spôsob odstúpenia. Môžu sa účtovať poplatky za správy a dáta. V prípade akýchkoľvek otázok pošlite správu HELP na číslo, z ktorého ste dostali správy. Pre viac informácií nás tiež môžete kontaktovať. Ak sa chcete odhlásiť, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.

Uchovávanie a vymazanie osobných údajov

Táto časť popisuje naše pravidlá a postupy uchovávania údajov, ktorých cieľom je pomôcť nám pri plnení našich zákonných povinností týkajúcich sa uchovávania a vymazávania osobných údajov.

Osobné údaje, s ktorými narábame z akéhokoľvek dôvodu alebo na účely, by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je potrebné na daný účel alebo účely.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti môžeme uchovávať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady uverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

Túto stránku by ste mali pravidelne navštevovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými zmenami týchto zásad.

Ak vykonáme zmeny v týchto zásadách, môžeme vám poslať e-mail.

Naše podrobnosti

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje Bikerringshop.

Sme registrovaní v Bangkoku v Thajsku.

Kontaktné informácie

Možno nás zastihnete e-mailom na nasledujúcej e-mailovej adrese: bikerringshop@gmail.com

Aktualizované: 13 / 08 / 2021